W ostatni piątek odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów w celu oceny projektów oddolnych inicjatyw, złożonych przez mieszkańców gminy w ramach realizowanego zadania

W ostatni piątek odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów w celu oceny projektów oddolnych inicjatyw, złożonych przez mieszkańców gminy w ramach realizowanego zadania „Prom Do Kultury”.

Komisja w składzie:
Małgorzata Wójcik– przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury
Stanisław Żelaznowski– Wójt Gminy Nozdrzec, Przewodniczący Komisji Ekspertów
Edyta Serwatka– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu
Adrian Skubisz– koordynator projektu
Agata Kurdziel– przedstawiciel wnioskodawcy
Bogusława Wójcik– przedstawiciel wnioskodawcy
Elżbieta Folta– przedstawiciel wnioskodawcy
Katarzyna Dyrda– przedstawiciel wnioskodawcy
Maria Potoczna– przedstawiciel wnioskodawcy
Paulina Misiewicz– przedstawiciel wnioskodawcy
po prezentacji poszczególnych wniosków oraz wypracowaniu wspólnego konsensusu dokonała wyboru 5. oddolnych inicjatyw, które będą realizowane w II części zadania „Prom Do Kultury”, finansowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.

Było to bardzo interesujące spotkanie, w które zaangażowani zostali przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy. Jest mi niezmiernie miło, że miałem okazję wziąć udział w posiedzeniu komisji, tym samym poznając projekty oddolnych inicjatyw, które zostały złożone przez członków naszej społeczności lokalnej. Projekty te, są doskonałym dowodem na to, jak wielki potencjał jest w posiadaniu mieszkańców Gminy Nozdrzec. Zdecydowanie można stwierdzić, że jest on jednym z czynników rozwoju kapitału kulturowego oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Z optymizmem obserwuję wzrastające zaangażowanie, a także współpracę mieszkańców gminy na rzecz wspólnego dobra. Pragnę wszystkim serdecznie pogratulować odwagi oraz chęci udziału w tworzeniu nowej jakości życia kulturowego na terenie naszej gminy, gdzie mieszkańcy nie muszą być wyłącznie adresatami poszczególnych wydarzeń, ale również mogą stać się ich autorami. Wierzę, że w przyszłości będzie możliwe zabezpieczenie w budżecie gminy odpowiednich środków dla kontynuacji tej wspaniałej idei, której celem jest m.in. odkrywanie i pobudzanie aktywności społecznej- mówi Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

Podczas naboru inicjatyw złożonych zostało w sumie 6. ofert, których autorami byli mieszkańcy Gminy Nozdrzec. Wszystkie oferty otrzymały pozytywną ocenę pod względem formalnym oraz merytorycznym. Niestety łączna wnioskowana kwota przewyższała budżet programu. W związku z tym podczas dyskusji jeden z wnioskodawców podjął decyzję o wycofaniu swojego projektu, dając możliwość realizacji pozostałych wniosków.

Już niebawem zakończymy realizację I części projektu „Prom Do Kultury”. Ostatnie kilka miesięcy to czas spotkań m.in. z mieszkańcami oraz osobami, które pomagały nam w wykonywaniu poszczególnych działań związanych z realizacją wnioskowanego zadania. Był to niezwykle owocny okres, który pozwolił na pobudzenie społeczności lokalnej oraz odkrycie nieznanych zakątków kapitału oraz potencjału kulturowego. W tym miejscu warto podkreślić symbolikę nazwy realizowanego zadania- prom symbolizuje przeprawę przez nieznane wody naszych potrzeb kulturowych, które dotychczas nie zostały rozpoznane, natomiast celem rejsu jest odkrycie skarbu, który znajduje się na drugim brzegu. Na bazie doświadczeń nabytych podczas poszczególnych działań, śmiało mogę stwierdzić, że już odkryliśmy ten skarb. Nie znajduje się on na drugim brzegu, lecz w naszych umysłach i sercach, a jest nim skrywany potencjał- każdy z nas. Posiedzenie komisji pokazuje jak ważne dla możliwości wykorzystania posiadanego potencjału jest zaangażowanie, wzajemny szacunek i zrozumienie oraz umiejętność współpracy. Wszyscy wnioskodawcy wypracowali wspólne stanowisko, niejednokrotnie proponując rozwiązania niekorzystne dla siebie, a pozytywne dla konkurencji. To wspaniałe jak wiele dobrych inicjatyw można zrealizować dzięki umiejętności współpracy- komentuje koordynator projektu Adrian Skubisz.

Niebawem przedstawiona zostanie ambitna i bogata w warsztaty oferta kulturowa, która pozwoli spędzić w aktywny sposób okres wakacyjny. Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziały w przygotowywanych warsztatach oraz wydarzeniach.

Projekty oddolnych inicjatyw, które zostały zaakceptowane przez Komisję Ekspertów:
1. „Poznajmy nasze zwyczaje- pożegnanie lata z tradycją- w Hłudnie”– wnioskodawcą jest grupa nieformalna z Hłudna.
2. „Plon niesiemy Plon”– wnioskodawcą jest grupa nieformalna z Wary.
3. „Otwórzmy się na siebie- dzień otwarty w ŚDS Izdebki”– wnioskodawcą jest grupa nieformalna, której członkowie zamieszkują Izdebki, Nozdrzec oraz Wesołą.
4. „Trening dla zdrowia i kultury”– wnioskodawcą jest grupa nieformalna z Wary.
5. „Brygada RR działająca przy Bibliotece Publicznej w Siedliskach”– wnioskodawcą jest grupa nieformalna, której członkowie zamieszkują Siedliska oraz Hutę Poręby.