Logo Gmina Nozdrzec

Wójt Gminy Nozdrzec informuje mieszkańców sołectwa Izdebki, że w 1 i 2 lipca 2021 r., (czwartek i piątek) w godzinach od 1200 do 1900 będzie możliwość przywiezienia odpadów wielkogabarytowych i problemowych z gospodarstw domowych na plac Firmy HUP „KÓŁKO” Anna Czopor Izdebki 384.

Nie będą odbierane opony i części samochodowe oraz odpady z działalności rolniczej i z działalności gospodarczej.

Odpady będą odbierane przez pracownika Urzędu Gminy.