Herb Gminy Nozdrzec

Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Błażowej informuje, że z dniem 15 kwietnia 2021 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono zasadę przyjmowania zgłoszeń o szkodach łowieckich.

Szkodę należy zgłaszać na załączonym wzorze na adres email: ryszardhus55@gmail.com lub listownie na adres: Koło Łowieckie „SZARAK” w Błażowej Ryszard Hus, Błażowa Dolna 257, 36-030 Błażowa.

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Oświadczenie właściciela/użytkownika