Sadzenie drzew miododojnych po raz trzeci

Już trzeci raz Gmina Nozdrzec otrzymała drzewa miododajne w ramach programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pod nazwą: „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

W tym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy również krzewy miododajne. Sadzonki drzew i krzewów odebraliśmy w dniu 21 października w następujących ilościach:

  1. Lipa – 8 szt.
  2. Klon pospolity – 5 szt.
  3. Klon jawor – 5 szt.
  4. Akacja – 7 szt.
  5. Surmia – 5 szt.
  6. Oliwnik wąskolistny – 7 szt.
  7. Pęcherznica kalinolistna – 6 szt.
  8. Świdośliwa – 7 szt.

Sadzenie odbyło się w dniu 22 października. W tym roku posadzono drzewa i krzewy przy Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, Szkole Podstawowej w Izdebkach, Domu Strażaka w Izdebkach, Szkole Podstawowej w Warze, Domu Strażaka w Warze, Szkole Podstawowej w Hłudnie oraz na działce nr 2233 w Hłudnie (koło przekaźnika).

Dzięki temu programowi zyskujemy nie tylko piękniejsze otoczenie, ale również mamy nadzieję na zwiększenie populacji pszczół, tak bardzo potrzebnych dla równowagi środowiska.