Gmina Nozdrzec logo

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 212/4311/20 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2020 r., ogłasza się konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.

Termin konsultacji: od 22 października do 6 listopada 2020 r.

Uwagi i wnioski można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Al. Ł. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@podkarpackie.pl

Bezpośredni odnośnik do konsultacji