Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt. „Zostań twarzą PROW 2014-2020”.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, nagrodą jest wystąpienie w spocie reklamowym dot. PROW 2014-2020 oraz nagroda rzeczowa. Konkurs skierowany jest do producentów rolnych, którzy korzystają z dotacji ARiMR. Celem konkursu jest podsumowanie 6 lat korzystania przez Uczestników z dotacji w ramach PROW 2014-2020 i zaprezentowanie zmian, jakie zaszły w gospodarstwie Uczestników w tych latach oraz zachęcenie do skorzystania z programu PROW. Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 – 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa.

Termin nadsyłania prac: do 11 października br.