Las - projekt urządzania

Urząd Gminy Nozdrzec ogłasza, że od dnia 27 lipca 2020 r przez okres dwóch miesięcy w godzinach pracy urzędu na sali narad zostaną wyłożone do wglądu publicznego Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu będących własnością prywatną.