Nieodpłatna pomoc prawna

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 605 662 030

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu, lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach.

LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA PRAWNEGO (pdf)

Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje, że od 01.08.2020 r. zostanie otwarty punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzozowie, a od 01.09.2020 r. planowane jest uruchomienie pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jasienicy Rosielnej i w Nozdrzcu.