Podczas niedawnej zbiórki publicznej na zakup karetki, która stacjonować będzie w Nozdrzcu, zebrana została  niebagatelna kwota 20 tys. złotych. Została już ona przekazana Bieszczadzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sanoku.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli ofiarnością na nasz apel. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy wobec Ochotniczej Straży Pożarnej z Hłudna, która była patronem zbiórki, ale także do Druhów z wszystkich jednostek OSP na terenie naszej gminy, którzy zaangażowali się w akcję.