Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2  – wykaz dróg

Załącznik nr 3 – wymagania dla standardów zimowego utrzymania dróg

Załącznik nr 4 – wykaz świadczonych usług

Mapa

Załącznik nr 5 – projekt umowy