Apel prezesa KRUS o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw