Komisja Okręgowa Nr 6 w Nozdrzcu informuje, że zgodnie z uchwałą nr 3/2019 Komisji Wojewódzkiej z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 1/2019 Komisji Okręgowej nr 6 w Nozdrzcu z 14 czerwca 2019 r., skład Komisji Okręgowej Nr 6 w Nozdrzcu do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej jest następujący:

  • Maria Potoczna – przewodniczący
  • Dorota Pomykała – zastępca przewodniczącego
  • Teresa Olter – sekretarz
  • Bogumiła Toczek – członek
  • Stanisław Sochacki – członek

 

Przewodniczący

Komisji Okręgowej

Maria Potoczna