Komisja Okręgowa Nr 6 w Nozdrzcu informuje, że od 17 czerwca 2019 r. w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Nozdrzcu w godzinach pracy Urzędu, wyłożony jest do wglądu spis członków izby rolniczej (rolników) uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

 

Przewodniczący

Komisji Okręgowej

Maria Potoczna