Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że od 14 maja 2018 r. rozpoczyna kontrole gospodarstw zajmujących się hodowlą świń pod kątem przestrzegania przez te gospodarstwa zasad bioasekuracji w kontekście zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Kontrole przeprowadzane będą w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2018 poz.360).

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Brzozowie