Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że w związku z remontem mostu przez rzekę Łubienka, zachodzi konieczność zamknięcia go dla ruchu kołowego.

Zamknięcie planowane jest w dniach 7 – 10 maja 2018 r.