Poszukujemy spadkobierców po zmarłych:

Annie Pomykała c. Jana i Apolonii zam. Wesoła 421

Walentym Krowiak s. Błażeja i Jadwigi, zam. Wesoła 360

Józefie Winiarskim s. Franciszka i Katarzyny, zam. Wesoła 308

Agacie i Janie Rabich, zam. Wesoła 220

Czesławie i Józefie Kustra, zam. Wesoła 695

Władysławie Bacior s. Stanisława i Józefy, zam. Wesoła 699

Józefie i Katarzynie Kustra, zam. Wesoła 696

Anieli Uziel c. Karola i Elżbiety, zam. Wesoła 228

Józefie Kustra s. Piotra i Franciszki, zam. Wesoła 707

Stanisławie Kozub c. Stanisława i Tekli, zam. Wesoła 506

Stanisławie Pęcherek s. Leonarda i Katarzyny, zam. Wesoła 493

Józefie Pęcherek c. Jakuba i Wiktorii, zam. Wesoła 457

Stanisławie Pomykała s. Wawrzyńca i Weroniki, zam. Wesoła 18

Helenie Kałamuckiej c. Michała i Marii, zam. Hłudno 178

Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pokój nr 23, II piętro lub telefonicznie pod nr 13 439 80 20 wew. 30

Sprawy prowadzi Małgorzata Szewczyk