Uprzejmie informuję, że uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, została zmieniona liczba urzędników wyborczych oraz został wydłużony termin składania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do dnia 16 kwietnia 2018 r.
Do pobrania zmieniona informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Z poważaniem
Leszek Bąk
Dyrektor Delegatury KBW w Krośnie