Ukończone inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W marcu br. zakończono realizację projektu pn. ,,Utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Nozdrzec” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013. W ramach projektu zostało utwardzone ponad 800 m2 placu kostką betonową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu. Realizacja operacji umożliwiła podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zapewnienie jej możliwości korzystania z przestrzeni publicznych, zagospodarowanych zgodnie z potrzebami mieszkańców. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 121 102,16 zł, kwota dofinansowania 79 124,00 zł.

Fot. Ośrodek Zdrowia w Nozdrzcu

Zakończono również realizację projektu pn. ,,Utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec i Izdebki oraz remont Domu Strażaka w Hłudnie” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013. W ramach operacji utwardzono łącznie ponad 1500 m2 placu kostką betonową oraz nawierzchnia asfaltową. Wykonano również remont Domu Strażaka w Hłudnie polegający na wymianie okien, drzwi i bram garażowych, docieplono ściany budynku styropianem i wykonano nową elewację. Przeprowadzone prace w znacznym stopniu przyczyniły się nie tylko do poprawy estetyki i wyglądu tychże budynków, ale również poprawiły warunki ich użytkowania. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 302 143,16 zł., kwota dofinansowania 197 233,00 zł.

 

Fot. Dom Kultury w Izdebkach

Fot. Dom Strażaka w Hłudnie

Zakończono projekt pn. ,,Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Huta Poręby i Izdebki” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013. W ramach operacji wybudowano łącznie w obydwu miejscowościach ponad 3 km oświetlenia drogowego, które poprawiło jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 163 015,00 zł., kwota dofinansowania 106 400,00 zł.

Fot. Oświetlenie drogowe wykonane w Izdebkach