Nowe zbiorniki i remont Stacji Uzdatniania Wody w Wesołej

Zakończono projekt pn. ,,Budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remont budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z ogrodzeniem oraz sieci wody surowej studni S-3 i S-4 z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Wesoła” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W ramach operacji wykonano remont budynku SUW, polegający na wymianie pokrycia dachowego, okien i drzwi, docieplenia budynku i wykonania elewacji, wybudowano nowe zbiorniki wyrównawcze, dokonano wymiany ogrodzenia, oraz sieci wodociągowych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 722 780,94 zł., kwota dofinansowania 441 617,00 zł.