Logo Gminy Nozdrzec

Informujemy mieszkańców miejscowości Izdebki, iż w związku z przebudową sieci wodociągowej w Izdebkach w dniu 10 listopada 2022 r. nastąpi zamknięcie starej sieci wodociągowej na odcinku węzeł kościół – Izdebki Halicz Szkoła. Przypominamy o podłączeniu instalacji wewnętrznej odbiorców usług do zamontowanych nowych zestawów wodomierzowych.

Od 10 listopada 2022 na ww. odcinku będzie funkcjonować tylko nowa sieć wodociągowa.