Uwaga - ważne - komunikat

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2039R Izdebki – Obarzym

  • w km 2+500 – 5+000 w miejscowości Obarzym (od drogi z płyt betonowych przez wieś Obarzym w stronę skrzyżowania z drogą wojewódzką 835) w dniach 04.11.2022 r. – 07.11.2022 r.,
  • w km 0+000 – 1+500 w miejscowości Izdebki (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Izdebki – Wara do lasu w stronę Obarzyma) w dniach 08.11.2022 r. – 09.11.2022 r.

w związku z wykonaniem warstwy ścieralnej z MMA na całej szerokości drogi. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin ten może ulec wydłużeniu.

Inspektor Nadzoru ZDP w Brzozowie