Gmina Nozdrzec logo

Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 września 2022 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Termin zgłaszania wniosków – do 12 października 2022 r.

Projekt uchwały oraz druk formularza konsultacji, jest do odebrania w biurze rady (pokój nr 31, II piętro) oraz do pobrania na stronie http://bip1.nozdrzec.pl zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego.

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski