GBA Man OSP Wesoła

Gmina Nozdrzec w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o przycięcie konarów drzew znajdujących się bezpośrednio nad drogami gminnymi. W większości przypadków w działaniach ratowniczo – gaśniczych biorą udział samochody ciężarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których wysokość wynosi do 3.5 m. Podjęcie czynności mieszkańców w tej sprawie przyczyni się do sprawniejszego dotarcia służb ratowniczych do miejsc prowadzenia działań oraz szybszego udzielenia pomocy osobom potrzebującym, a także ograniczy uszkodzenia karoserii pojazdów.