LKS Hłudno

Zielony certyfikat PZPN

Ważne wydarzenie w działalności naszego klubu: po kilku tygodniach przygotowań dotarła do nas miła wiadomość. Decyzją komisji weryfikacyjnej wydziału szkolenia PZPN szkółka piłkarska ADEPT LKS Hłudno otrzymała certyfikat Grassrots. Jest to dla nas ważne wyróżnienie, tym bardziej że jesteśmy wśród trzech szkółek powiatu brzozowskiego, obok szkółki Orzełków Brzozów oraz Górnika Grabownica, które spełniły wszystkie kryteria i zostały pozytywnie zweryfikowane.

Oficjalny certyfikat PZPN to nie tylko wyróżnienie, ale także świadomość tego że musimy ciągle działać w kierunku podnoszenia poziomu szkolenia zawodników, ale także i sztabu szkoleniowego. Dlatego teraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wizyt na treningach i zajęciach trenerów monitorujących oraz edukujących, których celem jest nie tylko kontrola i monitorowanie treningów ale także podnoszenie poziomu szkolenia w certyfikowanych szkółkach opartego na modułach PZPN.

Jako administrator składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli ubiegać się o certyfikat i realizować szkolenie najmłodszych według ujednoliconych zasad i kryteriów wyznaczanych przez PZPN. Podziękowania kieruję do rodziców, którzy już w pierwszym etapie profesjonalnie podeszli do wymogów certyfikacji jak i samych zawodników, bo bez Was nie możliwa byłaby realizacja tego zadania, dla władz Gminy Nozdrzec, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Hłudnie oraz zarządu LKS Hłudno.

Roman Szpiech
Prezes Ludowego Klubu Sportowego w Hłudnie