Logo Gminy Nozdrzec

Informujemy, że 7 stycznia 2022 r. jest dla pracowników Urzędu Gminy dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę (1 stycznia 2022 r.)