Styczeń 7, 21

Luty 4, 18

Marzec 4, 18

Kwiecień 1, 15, 29

Maj 13, 27

Czerwiec 10, 24

Lipiec 8, 22

Sierpień 5, 19

Wrzesień 2, 16, 30

Październik 14, 28

Listopad 12, 25

Grudzień 9, 23

W budynkach wielolokalowych odpady (niesegregowane – zmieszane i bioodpady) będą odbierane dodatkowo w następujących terminach:

Kwiecień 5, 19

Maj 7, 17, 31

Czerwiec 14, 28

Lipiec 12, 26

Sierpień 9, 23

Wrzesień 6, 20

Październik 4, 18