podkarpacki program odnowy wsi

Dzięki przystąpieniu sołectwa Wesoła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, centrum wsi zyskało miejsce rekreacji – dzięki połączonemu wsparciu w ramach Programu i budżetu gminy Nozdrzec wybudowana została drewniana altana oraz naprawiono i docieplono kominy na domu strażaka.  Inwestycja wpłynie nie tylko poprawę estetyki i bezpieczeństwa budynku, ale również przyczyni się do zniwelowania problemu, jakim jest brak wyodrębnionego i wyposażonego centrum wsi.

Altana w Wesołej