Gmina Nozdrzec logo

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. zawiadamia o rozpoczęciu pomiarów terenowych, w związku z prowadzoną w miejscowości Nozdrzec modernizacją ewidencji gruntów i budynków na zlecenie Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Pomiarem zostaną objęte wszystkie budynki podlegające ewidencji.