Przypominamy Państwu, że Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Przypominamy Państwu, że rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczoamy wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  1. „OSAK” Marcin Osmyk – ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537-300-539 – folia odpadowa, sznurek, opakowania big bag,
  2. TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. – ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 14-699-59-00 – opony rolnicze.