Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w związku zabezpieczeniem osuwiska, zostanie całkowicie zamknięta droga powiatowa Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w miejscowości Wesoła w dniach od 18.08.2021 r. do 31.08.2021r w km 2+350 do 2+730. Możliwe mogą być zmiany przesunięcia terminu w przypadku gwałtownych opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót w zaplanowanym terminie. Tomasz Zagrobelny – Dyrektor ZDP Brzozów
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w związku zabezpieczeniem osuwiska, zostanie całkowicie zamknięta droga powiatowa Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w miejscowości Wesoła w dniach od 18.08.2021 r. do 31.08.2021 r., w km 2+350 do 2+730.
Możliwe mogą być zmiany przesunięcia terminu w przypadku gwałtownych opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót w zaplanowanym terminie.
Tomasz Zagrobelny – Dyrektor ZDP Brzozów