ministerstwo sportu - program klub

LKS Wesoła po raz kolejny otrzymał 10 000 zł na realizację zajęć i zakup sprzętu w ramach Programu Klub 2021 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dofinansowanie z Programu Klub pozwoli to nie tylko możliwość pozyskania nowego sprzętu, ale przede wszystkim stworzenie lepszych warunków dla rozwijania młodych talentów, a dla zarządu klubu – szansa na zdobycie cennych doświadczeń.