RADA PARTNERSTWA GMIN POWIATU BRZOZOWSKIEGO ogłasza konsultacje społeczne „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego”

RADA PARTNERSTWA GMIN POWIATU BRZOZOWSKIEGO

ogłasza konsultacje społeczne „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego”

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Partnerstwa Gmin Powiatu
Brzozowskiego, na temat „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego”.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy i osoby fizyczne zamieszkujące lub posiadające swoją siedzibę na terenie gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec.

3. Termin konsultacji: 7-16 kwietnia 2021 r.

II. TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.

2. Projekt „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej www.powiatbrzozow.pl

3. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w terminie od 7 do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 e-mailem na adres: kultura@powiatbrzozow.pl.

4. Wypełnione formularze zostaną przeanalizowane przez Radę Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, osoba do kontaktu – Jacek Cetnarowicz, tel. 13 43 426 45.

6. Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Powiatu Brzozowskiego oraz Urzędów Gmin z terenu Partnerstwa.

WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA RADY PARTNERSTWA GMIN POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Do pobrania: