Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
najstarszego mieszkańca Podkarpacia, rodem z Izdebek
Ś.P. Edwarda Helona.

Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia składa                                                   społeczność Gminy Nozdrzec.