Powiatowy Zespół DoradztwaRolniczego w Brzozowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie organizuje w dniu 12 marca 2021 r. szkolenie uzupełniające w zakresie środków ochrony roślin.

Ukończenie szkolenia upoważnia do zakupu środków wszystkich klas toksyczności dla użytkowników profesjonalnych oraz do wykonania zabiegów środkami ochrony roślin zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 z późniejszymi zmianami.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, a uzyskane uprawnienia ważne są przez okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do PZDR w Brzozowie, tel. (13)4341189 lub do doradców gminnych do dnia 04.03.2021 r.