Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie Placówka Terenowa w Brzozowie informuje, że została ogłoszona XXVI edycja Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Konkurs poświęcony jest popularyzowaniu wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, a także „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. XXVI edycja konkursu w głównej mierze ma na celu zwrócenia uwagi na zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i przesłanie do Biura Prewencji w terminie do 18 stycznia 2021r. publikacji – pojedynczej lub cyklu – związanych z tematyką konkursu, w ramach jednej z trzech kategorii (artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne). Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie internetowej Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/mojedokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia 2020/XXVI konkurs dladziennikarzy/Regulamin XXVI edycji.pdf

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie Placówka Terenowa w Brzozowie informuje, że została ogłoszona XXVI edycja Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Konkurs poświęcony jest popularyzowaniu wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, a także „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

XXVI edycja konkursu w głównej mierze ma na celu zwrócenia uwagi na zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i przesłanie do Biura Prewencji w terminie do 18 stycznia 2021r. publikacji – pojedynczej lub cyklu – związanych z tematyką konkursu, w ramach jednej z trzech kategorii (artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne).

Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie internetowej Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/mojedokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia 2020/XXVI konkurs dladziennikarzy/Regulamin XXVI edycji.pdf