Herb Gminy Nozdrzec

Starostwo Powiatowe w Brzozowie podsumowało wyniki Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2019/2020. Szkoła Podstawowa w Izdebkach zajęła XIII miejsce w kategorii Igrzysk Dzieci oraz XIX miejsce w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej; Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu zajęła XVI miejsce w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Doceniając zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski przekazał w dniu 15 grudnia 2020 roku na ręce Pani Agnieszki Woś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izdebkach oraz Pani Teresy Toczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu gratulacje oraz zestawy piłek.