Dnia 23 grudnia 2020 roku, w Urzędzie Gminy Nozdrzec odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczenia o wyborze na Sołtysa dla Pani Agaty Siekaniec, której funkcja została powierzona głosami mieszkańców Nozdrzca, podczas wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zaświadczenie o wyborze na Sołtysa wręczył Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski. Na ręce Pani Sołtys zostały złożone również nominacje dla nowo wybranej Rady Sołeckiej. Były gratulacje i życzenia, które poza Wójtem Gminy Nozdrzec złożył również Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec- Adrian Skubisz.

Sołtysi z naszej Gminy wzięli udział w konkursie Nowin i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pn. „Aktywne Sołectwo”. Miał on na celu wyłonienie najaktywniejszych sołectw, w których spisze się jak najwięcej gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego przez Internet w okresie pomiędzy 19.11. a 30.11.2020 r.

Celem konkursu było zachęcenie przez uczestników konkursu jak największej liczby użytkowników gospodarstw rolnych z woj. podkarpackiego do spisu przez Internet w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Konkurs rozpoczynał się 19 listopada i trwał do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego, czyli do 30 listopada 2020 r. Aby wziąć w nim udział, z terenu danego sołectwa musiało zostać spisanych przez Internet minimum 5 gospodarstw. Im wyższa liczba spisanych gospodarstw, tym większa była szansa na wygraną.

Sołectwo Izdebki zajęło III miejsce w województwie, a Sołectwo Wesoła otrzymało wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!