Gmina Nozdrzec od lat podejmuje szereg zadań zmierzających do uefektywnienia funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, co wywiera korzystny wpływ na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gminy.

Przy Domu Strażaka w Warze trwają prace, związane z odwodnieniem budynku oraz izolacją fundamentu. Podjęcie tych działań było konieczne ze względu na nieskuteczne odprowadzanie wód opadowych, co skutkowało zalewaniem niższych kondygnacji budynku. Wzmożone opady atmosferyczne powodowały nadmierne nawodnienie gruntu przez co wyjazd ze strażnicy był kłopotliwy.

Zadanie jest finansowane dzięki pozyskanym środkom przez OSP Wara z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz udziałowi własnemu Gminy Nozdrzec.

Ochotnicza Straż Pożarna w Warze została założona dzięki staraniom J. Barana w czerwcu 1947 roku. Powstała jako trzecia jednostka na terenie ziemi brzozowskiej i funkcjonowała w ramach województwa rzeszowskiego. Pierwsze doposażenie jednostki miało miejsce w 1954 roku, natomiast kolejne w latach 1957-1960. Budowa Domu Strażaka zaczęła się czynem społecznym w 1967 roku i trwała do 1975 roku. Uroczyste wręczenie sztandaru miało miejsce w 1980 roku.