Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Wesołej została wybrana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do otrzymania Szkolnego Pakietu Multimedialnego.

To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. tabletów, które wspólnie z NASK- PIB (Naukowy i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy) Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje szkołom działającym w programie OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna).

Szkolne Pakiety Multimedialne mają na celu wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Inicjatywa OSE realizowana przez jej operatora- NASK PIB we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić dla uczniów oraz nauczycieli wymierną pomoc, która pozwoli na usprawnienie procesu dydaktycznego, w tym edukacji cyfrowej w przypadku realizacji zdalnego nauczania.