Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn : • W wielu 15-29 lat; • zamieszkujące województwo podkarpackie; • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych. Uczestnikom projektu zapewniamy: • 4 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe • szkolenia kwalifikacyjne ze stypendium szkoleniowym, • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych. W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: • telefoniczny: 507 867 909, • mailowy: start@lex-specialis.com.pl, • bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Do projektu zapraszamy kobiety i mężczyzn :

 • W wielu 15-29 lat;
 • zamieszkujące województwo podkarpackie;
 • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • 4 – miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
 • szkolenia kwalifikacyjne ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: 507 867 909,
 • mailowy: start@lex-specialis.com.pl,
 • bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku
  w godzinach 08.00-16.00.