plakat_przedszkole Wara 9.1 RPO WP-1

Informujemy, że 24 kwietnia 2020 r. Gmina Nozdrzec zawarła umowę z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie – Instytucją Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z miejscowości Wara odpowiedniej edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego (15 nowych miejsc) w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia w zakresie podstawy programowej dla nowej grupy przedszkolnej. Ponadto będą realizowane zajęcia dodatkowe: logopedyczne, ruchowe z gimnastyką korekcyjną oraz muzyczne z elementami rytmiki – zajęciami dodatkowymi zostaną objęte wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego.

Ze środków projektu zostanie zaadaptowane pomieszczenie przeznaczone na łazienkę dla nowej grupy, zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do oddziału przedszkolnego oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 224 500,00 zł

Dofinansowanie UE: 190 825,00 zł

Dofinansowanie BP: 11 225,00 zł

Wkład własny Gminy Nozdrzec: 22 450,00 zł