Zbiórka krwi w Harcie
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP – Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta zaprasza 21 czerwca 2020 r. na XVIII zbiórkę krwi.
Rejestracja dawców od godz. 9.00 do 13.00 przy Remizie OSP Harta. Przewidziane jest 8 stanowisk poboru krwi.