Logo ARiMR

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa istnieje bezpłatna aplikacja Portal IRZplus służąca do przeglądania i składania zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich. Jest ona dostępna pod adresem: irz.arimr.gov.pl oraz po kliknięciu na link zamieszczony w witrynie Agencji w dziale Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt.

Każdy producent może się nią posłużyć zarówno osobiście, jak i przez upoważnionego w tym celu swojego pracownika (np. w przypadku gospodarstw rozproszonych, więksi przedsiębiorcy, pośrednicy, rzeźnie czy zakłady utylizacyjne) po zalogowaniu własnym loginem i hasłem.

Każdy użytkownik ma wgląd w ramach własnej siedziby w to, jakie dokumenty zostały złożone przez niego w Agencji, jakie sztuki przebywają i przebywały na jego stanie. Dzięki Portalowi IRZplus każdy producent ma możliwość samokontroli w zakresie kompletności własnych zgłoszeń.

W sytuacji, w której druga strona transakcji zgłosi np. kupno zwierzęcia z siedziby naszego internetowego użytkownika – rolnik otrzymuje w Portalu propozycję wymaganego zgłoszenia do akceptacji. Pomaga to skrócić czas na wprowadzenie nowego zgłoszenia, dotrzymać terminowość, szybko wyłapać ewentualne błędy oraz zareagować na niepożądane zgłoszenia.

W przypadku złożenia błędnego zgłoszenia w Portalu, jeżeli nie zostało zatwierdzone przez system ARiMR, pracownik Agencji może je wycofać do poprawy. Rolnik ponownie złoży ten sam poprawiony przez siebie dokument.

W przypadku zgłoszeń z błędami już zatwierdzonych w Agencji, do Portalu IRZplus może zostać wystawiona propozycja korekty zgłoszenia, którą rolnik znajdzie w dziale Propozycje.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Księgi Rejestracji Bydła, Świń, Owiec lub Kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505) jeżeli posiadacz zwierząt uzyskał dostęp do Portalu IRZplus i dokonuje wyłącznie za jego pośrednictwem zgłoszeń uznaje się, że jego Księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

Przez Portal IRZplus można złożyć wszystkie wnioski i zgłoszenia dotyczące zdarzeń zwierzęcych, a także Spis stanu stada świń i wprowadzić Raport kontrolny zbioru danych składany przez duże siedziby stada. Przeglądane dane siedzib stad, zwierząt i zdarzeń można wydrukować oraz pobrać na swój komputer do dalszego wykorzystania.

Na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html znajdują się wszystkie potrzebne informacje z zakresu Portalu IRZplus oraz wyjaśnienia poszczególnych zagadnień. Jest tam też część instruktażowa w postaci króciutkich filmików (także w wersjach dla osób niesłyszących) dotyczących prawidłowej obsługi poszczególnych rodzajów zgłoszeń. Dodatkowo każdy pracownik IRZ w Biurach powiatowych ARiMR udziela w razie zaistnienia potrzeby – fachowej, telefonicznej pomocy w prawidłowym złożeniu dokumentu.

Podczas składania zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawsze należy pamiętać o dochowaniu wymaganych ustawowo terminów.