Zdalna Szkoła
Zdalna Szkoła

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Aby proces zdalnego prowadzenia zajęć był bardziej efektywny, Gmina Nozdrzec zakupiła 17 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane do szkół. Zakup został w całości sfinansowany dzięki projektowi „Zdalna szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020