Szanowni Państwo – odbiorcy usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec,

W związku z rozprzestrzeniającym się nowym koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie C0V1D-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych osobiście w ZGK w Nozdrzcu (budynek Urzędu Gminy Nozdrzec).

W obecnej sytuacji zachęcam Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec ZGK w Nozdrzcu (opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) za pomocą bankowości elektronicznej lub wpłaty dokonywane w innych placówkach (banki, punkty opłat):

  • rachunek bankowy do wpłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków: 20 9093 1017 2004 0400 0321 0001

W przypadku zapytań oraz w sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 13 4398020 w. 46 oraz mailowy: zgk.nozdrzec@op.pl.

Informujemy, iż w miesiącu marzec 2020 opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków będą naliczone wg prognozy wyliczonej za okres ostatnich trzech odczytów – dotyczy to miejscowości Nozdrzec, Siedliska i Wesołej (przysiółek Ujazdy Ryta Górka).

Dodatkowo Państwo mogą podać odczyt wodomierza telefonicznie pod nr 13 4398020 w. 46 do 31 marca 2020.

Wydrukowane faktury będą rozniesione do skrzynek pocztowych na listy bez pobierania opłat przez pracownika Zakładu.

ZGK w Nozdrzcu