Sołtys - logo

Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa. Jesteśmy pełni uznania dla Państwa zaangażowania w rozwój wsi i działalność na rzecz mieszkańców. Rola sołtysa jako lidera i pośrednika między samorządem, a mieszkańcami jest wartością nie do przecenienia, a otwartość i chęć dialogu decyduje o skuteczności w stawianiu czoła naszym codziennym wyzwaniom.

Doceniając rolę, jaką pełnią Państwo w życiu lokalnej społeczności, życzymy wielu sukcesów w działalności na jej rzecz, społecznego uznania i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.

Adrian Skubisz                       Stanisław Żelaznowski

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec            Wójt Gminy Nozdrzec