W celu okazania wysokiego uznania Rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, Minister Obrony Narodowej może wyróżnić Ich medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Takie wyróżnienie przysługuje rodzicom, których co najmniej troje dzieci pełniło czynną służbę wojskową.
Przy zgłoszeniu proszę podać dane widoczne w załączonej tabeli.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sanoku, tel.: 26 115 66 66