W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, że Voice Net S.A. przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 działanie ma na celu zaprojektowanie, wybudowanie oraz świadczenie usług szerokopasmowych (telewizja, szybki internet, telefon) na terenach wykluczonych pod względem dostępności do usług szerokopasmowych.

Właściciele, którzy wyrazili zgodę na wejście na swoje posesje mogą spodziewać się kontaktu ze konsultantów Voice Net S.A. oferujących podłączenie do linii światłowodowej. Koszt przyłączenia do domu wynosi 249 zł. Osoby, które będą zainteresowane tego rodzaju usługami, odwiedzą pracownicy, którzy powinni posiadać legitymację służbową ze zdjęciem. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego i PESEL.

Na terenie powiatu brzozowskiego zanotowano przypadki podszywania się pod pracowników Voice Net S. A. i wyłudzania danych osobowych, dlatego przestrzegamy przed udostępnianiem nieznajomym, niezweryfikowanym osobom dowodów osobistych i innych dokumentów, także ich kserokopii, czy fotografii. W razie wątpliwości proszę o kontakt z Urzędem Gminy Nozdrzec, tel. 13 4398020 wewn. 34 oraz Voice Net S. A., tel. 17 777 30 00

Informacja o realizowanej inwestycji

Mapa gminy Nozdrzec