5 stycznia 2020 r. w kościele parafialnym w Izdebkach odbył się niezwykły koncert inaugurujący dwudziesty piąty rok działalności chóru Vox Cordis. Został on założony z inicjatywy ks. Andrzeja Barańskiego. Jego kolejnymi dyrygentami byli: Artur Greczner, Stanisław Owsiany i Józef Baran.

W ciągu minionego ćwierćwiecza chór aktywnie uczestniczył w wielu ważnych dla Izdebek wydarzeniach. Poprzez śpiew starał się podkreślić radosny charakter świąt narodzenia i zmartwychwstania Pańskiego, ubogacał uroczystości odpustowe, jubileusze pracy kapłańskiej ks. prałata Józefa Kasperkiewicza, msze ślubne, prymicyjne czy święcenia diakonatu. Uczestniczył także w uroczystościach patriotycznych – obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Jubileusz był szczególną okazją do wspominania przeszłości. Jednym z takich niezwykłych wydarzeń był wyjazd do Krosna, które w 1997 r. odwiedził Jan Paweł II. Izdebski chór znalazł się w blisko 5-tysięcznej grupie, która zapewniała wówczas oprawę muzyczną nabożeństwa.

Działalność chóru nabrała dynamiki w ostatnich latach za sprawą dyrygenta Józefa Barana. To z jego inicjatywy została chórowi nadana nazwa Vox Cordis (Głos Serca). Dzięki jego zaangażowaniu zespół brał udział w koncertach i przeglądach w Nozdrzcu, Futomie, Gwoźnicy i Bliznem, występował na otwarciu Dziennego Domu Pobytu w Brzozowie, konsekracji kościoła w Turzym Polu czy uroczystościach odpustowych w Cmolasie. Współpraca z orkiestrą dętą z Gwoźnicy zaowocowała wspólnymi występami na Patriotycznych Spotkaniach Chóralnych „Z pieśnią ku wolności” w Dobrzechowie (pow. Strzyżów). W 2017 r. Józef Baran był także pomysłodawcą inicjatywy „Wyśpiewajmy radość” realizowanej w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. W jego ramach w Izdebkach odbyły się warsztaty wokalne oraz przegląd chórów z regionu brzozowskiego.

Srebrny jubileusz chóru Vox Cordis rozpoczął się mszą św. sprawowaną w intencji członków zespołu, po której odbył się koncert. W jego trakcie zaprezentowano pieśni eucharystyczne, kolędy, a także utwory patriotyczne z towarzyszeniem zaprzyjaźnionej orkiestry dętej z Gwoźnicy pod batutą Mariana Bocka.

Na zakończenie koncertu gratulacje chórzystom złożyli zaproszeni goście: Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski i Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec.

Starosta Brzozowski w okolicznościowym liście stwierdził m.in.: Dzisiejszy koncert podsumowuje ćwierć wieku wspaniałej działalności i podkreśla kunszt tej wyjątkowej muzyki. Śpiew chóralny jest sposobem przekazywania piękna i dobra. To modlitwa kierowana do Boga.(…) Pragnę przekazać wyrazy szacunku za zaangażowanie i serce włożone w rozwój chóru. To dzięki rzetelnej, systematycznej pracy kształtujecie swoją artystyczną wrażliwość i ubogacacie lokalną społeczność.

Z kolei Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski podkreślił, że: Obcowanie z muzyką i śpiewem niezwykle silnie wpływa na człowieka, uszlachetnia go i uwrażliwia, rozwija wyobraźnię. Działalność Chóru stanowi integralną część historii parafii w Izdebkach. Wzbogacał on swoją obecnością uroczystości religijne i państwowe, znacząco przyczynił się do integrowania różnych środowisk i popularyzacji śpiewu chóralnego.

Państwa bezinteresowna praca, twórczy wysiłek, pasja i zaangażowanie zasługują na wyrazy szczerego uznania. Dziękując za wkład w upowszechnianie tradycji muzycznej, życzę Członkom Chóru Vox Cordis zdrowia, satysfakcji z twórczego działania oraz pomyślnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

Zwieńczeniem jubileuszowego spotkania były kwiaty i serdeczne podziękowania chórzystów – za poświęcony czas, cierpliwość i okazane serce – adresowane do dyrygentów: Józefa Barana i Artura Grecznera. Ponadto ksiądz prałat Józef Kasperkiewicz w imieniu własnym i całej społeczności parafialnej złożył chórowi podziękowania za wieloletnią pracę, trud i poświęcenie, a pięknym wyrazem wdzięczności był kosz 25 róż.

 

Fot. Barbara Gładysz