20 grudnia w Domu Strażaka w Nozdrzcu radni oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych spotkali się jak co roku na opłatku. Życzenia świąteczne zebranym złożyli Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz oraz Dyrektor Wiesław Marchel – Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego.